JÓSÁGSZALON

Ez egy virtuális szalon a közjó érdekében! A név, a szimbólum,és a jelmondat információin túl a részletek az egyes menüpontokban rejlenek, és JÓSÁG-SZALON-KÉPES további partnerekkel szívesen bővülne, fejlődne a kezdeményezés! Gyere be, nézz szét!

 

 

Ebben a menüpontban igen bőségesen és olvasmányosan kerül kifejtésre egy különleges kezdeményezés egy "helyi pénz" vonatkozásában:

Mindenek előtt egy néhány mondat azoknak, akik még esetleg ilyenről még nem is hallottak, olvastak soha semmit:

 

Nos, a helyi pénz egy olyan, helyben (érdekcsoportban, közösségben vagy kisebb-nagyobb földrajzi környezetben) létrehozott, és a használói bizalmát teljes mértékben élvező speciális helyi fizetőeszköz, ami a hivatalos fizetőeszköz mellett, vagy nagyrészt helyett működik. Létrehozása és használata azért vált és válik szükségessé, és rendkívül előnyössé, mert röviden és egyszerűen mondva, a hivatalos pénzből nincsen mindenkinek elegendő, és egyéb súlyos problémák is vannak vele.

Sokkal korábban még ez is megbízható volt, de egyre kevésbé az. Értékmérő és közvetítő „jel” szerepe, és az emberek szolgálata mellett, ( sajnos, sok esetben a szolgálata  helyett), a hivatalos forgalomban levő pénz mára az emberek igazi ellenségévé vált, nyomorúságuk, kihasználhatóságuk, kifoszthatóságuk, elnyomásuk, adósrabszolgaságba züllesztésük eszköze lett!

 

 A helyi pénz ezzel szemben egy „szelíd” pénzeszköz, olyan szerepet tölt be, amire igazából a pénz való. Sikeres bevezetése, elterjesztése, alkalmazása felvirágoztatja a helyi gazdaságot, hiszen helyben marad, az értékek cseréjét könnyíti meg, és nem tudják kivonni, kiszivattyúzni onnan, ahol létrehozták, és kölcsönösen elfogadják a bizalom alapján és következtében, és tisztességgel, becsülettel viszonyulnak hozzá, és egymáshoz a helyi pénzt használó közösség tagjai.

 

A hivatalos forgalomban lévő pénzekkel kapcsolatos problémáknak széles irodalma van, a világhálón is rengeteg anyag, információ, videó található meg a pénzügyi válsággal, és az ebből is fakadó egyéb válságokkal kapcsolatban, ezért itt csak néhány dolog kerül megemlítésre, és csak röviden.

 

Talán a legfontosabb, hogy a nemzeti valutá(n)k kibocsátásának joga is, és a hozzá kapcsolódó monetáris felségjogok is mind idegen kézben vannak. Az ezekből eredő szándékos, módszeres, és súlyos visszaélések miatt van pl. az infláció is, ami a pénz folyamatos elértéktelenedése. Ennek legfőbb okozója a kamat létezése, és a fedezet nélkül, adósságként létrehozott, kibocsátott pénz.


Az emberek rendkívül nagy részének kell hiteleket törleszteni! Sokkal többet fizetnek vissza, mint amit felvettek, és szándékosan, tematikusan soha nincs a gazdaságban annyi pénz forgalomban, hogy a hiteleit mindenki valóban vissza is tudja fizetni! Ezért a rendelkezésre álló, valahogyan megszerezhető pénzért egyre nagyobb, és egyre gyilkosabb versengés folyik! A fedezet nélkül kibocsátott (lényegében hamis) pénzekért tehát a kamatok miatt kell mindig sokkal többet visszafizetni, az ehhez szükséges pénzmennyiség azonban nincsen kibocsátva (!) és a gazdaságban szétterítve. Így aztán az egyre több és több pénzhez való jutás kényszere és szándéka miatt minden folyamatosan drágul, és minden  újabb pénzkibocsátás is mindig hitelként folyósított összeg formájában történik, amit ugyancsak kamatostul kell(ene) visszafizetni, és így tovább, a folyamat csak egyre jobban elhatalmasodik, mindenki egyre jobban eladósodik.
Aki ugyan konkrétan nem törleszt valamilyen hitelt, az is csak kínlódik, szenved, mert az általános pénztelenség, szegénység miatt az ő lehetőségei, eredményei is erősen lekorlátozódnak, hiába termelne, szolgáltatna valamit. Kínálhat bármit, nincsen rá fizetőképes kereslet, csak vegetálás és pangás van, a kör bezárul.

 

Az adósságként (hitelként) fedezet nélkül létrehozott pénz tehát biztosan viszi a világot a pokolba!

A helyi pénzek azonban mindig fedezettel kerülnek kibocsátásra, és a fedezet a legjobb esetben a hozzá kapcsolódó érték, munka, teljesítmény, ami valakinek a közösségben értéket, eredményt jelent.

Lényegében, ha jól belegondolunk, akkor a munka tett bennünket emberré, és ahogyan azt Dr.  Drábik János úr, kiváló szaktekintélyünk mondani szokta, senkinek sincsen joga többet birtokolni annál, mint amennyit a saját értékteremtő munkájával értékben előállít, hiszen teljesen egyedül senki sem volna képes még egy gombostű előállítására sem (!)

 

A munkára fordított időnk (az életünkből adott idő), legyen szó akár szellemi, akár fizikai munkáról, ez a legtöbb és legértékesebb, a leginkább, és korrekt módon mérhető és értékelhető valami. Ez egy örök, igazi érték! Ugyancsak érték még minden olyan, a mások számára eszmei vagy tárgyi értéket jelentő megvalósító dolog, holmi, amiért cserébe hajlandóak adni valami más értékeset, értékazonosság igényével.

 

Ha a munkára fordított időnél maradunk, akkor természetesen annak nehézsége, ismeret, szaktudás igénye, valamint esetleges munkavégzési körülményei, egyéb tényezői vannak, illetve lehetnek még hatással arra, hogy mennyit ér valóban a munkánk, lehet-e csak a ráfordított időtartammal törődni, vagy más is számít.
Ezekben a kérdésekben lehet korrekt megállapodásokat, elveket, szempontokat rögzíteni és alkalmazni. Ezekhez rendelhető azután egy értékmérő, egy „jel”, ami közvetíti az értékeket, egymásba könnyen átválthatóvá, átszámíthatóvá teszi, hogy a csere minél egyszerűbben és könnyebben létre jöhessen egy közösségen belül, azaz értéket kell adni a csereeszköznek, a helyi pénznek, aminek valami nevet is szokás adni.

Legjobb esetben ez az érték egy egységnyi idő alatt elvégzett valamilyen munka értéke, és ez mindig ennyi marad. Nem lesz infláció, mert így nem is lehet.

A helyi pénzt nem érdemes felhalmozni, mert az nem kamatozik, inkább mielőbb el kell, és érdemes költeni, hogy élénkítse a gazdaságot, az értékek cseréjét, mozgását. Nem válhat önálló árucikké, mint a hivatalos forgalomban lévő pénz, ami ezáltal spekulációra, gazdasági és pénzügyi bűvészmutatványokra késztet hitvány, haszonleső embereket, cégeket, egész szervezeteket.

(A tv-reklámban látható, „a pénzem dolgozik helyettem” csalárd állítása súlyos hazugság, szemfényvesztés, liberális mocsok, szellemi környezetszennyezés!)

 

A helyi pénz fizikai megjelenési formáját, esetleg csak virtuálisan létező módját (hogy ne lehessen hamisítani, elveszíteni, ellopni, stb.) szintén el kell dönteni, és néhány további részletkérdést az alkalmazásáról, működéséről a valóságban, lehetőleg egy „felhasználóbarát” közösségi szempontokat, érdekeket, célszerűséget figyelembe vevő módon. Röviden, nagyon vázlatosan ennyit erről, a bővebb információkra éheseknek a világháló rengeteg olvasni és látnivalót kínál a témában…

 

A JÓSÁGSZALON által kezdeményezett, és országosan elterjeszteni kívánt helyi pénz nem a már eddig is létezők és működők ellenében, hanem azok elismerése mellett, a választék bővítése érdekében van, és a vele kapcsolatos információk tehát olvashatók a honlapon. A közösség, amelynek ajánlható, az leginkább a kezdeményező honlap köré csoportosulni tudó, kívánó, hasonló értékrendű, újdonságokra, haladó szellemű dolgokra fogékony magánemberek, akik ebben a kezdetben kicsi, majd egyre bővülő körben, közösségben cserélni szeretnének és tudnának egymással különféle értékeket, amiért esetleg a hivatalos Forint fizetőeszközt is odaadnák egyébként, ha volna belőle elegendő, de már fentebb tisztáztuk, hogy sajnos nincsen. Ez a helyi pénz azonban megoldást hozhat a gondokra, és minél jobban kibővül idővel a használók köre, annál sokoldalúbbá válik a lehetőség.

Kapcsolódva a MUNKAKÖZVETÍTŐ menüpontban és itt fentebb a „helyi pénz”-ről írtak gondolatmenetéhez, a következő elképzelést kívánom kifejteni:

Ez a helyi pénznek tekinthető valami tehát, és sokszor aláhúzva(!) csakis egy fedezettel bíró értékmérő lehet, mert a világ mostani katasztrófális gazdasági-pénzügyi állapota jól mutatja, hogy a fedezetlen pénzek kibocsátása és használata világméretű pénzügyi, gazdasági katasztrófához vezet. 

(Ma a világon forgalomban lévő pénzmennyiségnek csupán alig 5%-ához kapcsolódik valemilyen munka, valós gazdasági tevékenység, tartalom!)

Először is nevet adva a JÓSÁGSZALON értékmérőjének, legyen az egyfajta különleges zseton, méghozzá egy Jó-zsi által létrehozott zseton, vagyis Jó-zsi zseton, rövidebben mondva: JÓ-ZSI-TON, vagyis JÓZSITON.

Lényegében mindegy is, minek nevezzük, de valaminek nevezni kell…

Egy JÓZSITON (a továbbiakban csak kisbetűvel írva józsiton) legyen egyenértékű egy percnyi elvégzett, könnyű (szakértelmet nem igénylő), szellemi munkával. Ez a józsiton alapértéke.

Ezt majd lehet valamilyen szorzóval, vagy szorzókkal növelni, felszorozni, ha az indokolt. Ha pl. valaki már szakértelmet is igénylő szellemi munkát végez, akkor alkalmazhat 2-es szorzót, még nagyobb szakértelmet igénylő esetben 3-as, vagy még további mértékű, de reális szorzó alkalmazható. Például egy levél megírása diktálás útján egy egyszerű szöveggel, könnyű szellemi munka, míg egy számítógépes program megírása során már a bonyolultságtól függően 3-6, stb. szorzók valamelyike is lehetséges.
Ugyancsak indokolt egy 2-es szorzó könnyű fizikai munka (szórólapozás, kutyasétáltatás, söprögetés, stb.) esetén, nehezebb fizikai munkánál még nagyobb, 3-4 –es, nagyon nehéz fizikai munkánál akár 5-6-os szorzó használható. Ha még szakértelmet is igényel kisebb-nagyobb mértékben, akkor természetesen további szorzó is indokolt lehet. Ezekben a szorzókban természetesen előre meg lehet, sőt kívánatos állapodni az érintetteknek, és mindig korrekt, indokolt mértékben legyenek alkalmazva.

Így egy órányi könnyű szellemi munka egyenlő 60 józsitonnal, míg egy nagyon nehéz és nagy szakértelmet is igénylő fizikai munka, pl. akár igen nehéz, különleges körülmények között (ipari alpinista munka), ennek többszörösét is érheti. A variációk és a helyzetek sokfélék lehetnek, ezért a munka értéke is széles skálán mozoghat a korrektség és a versenyképesség igényével, ahogyan minden más fizetőeszköz használatának esetében is.  

 

penzen.jpg

  A kép csak illusztrációként szolgál...

 

Egy józsiton úgynevezett "vásárló értéke", tehát az érte kapható valamilyen holmi meghatározása már nehezebb, hiszen valaminek az ára sok mindentől függhet, és még két teljesen azonos tárgy, holmi is kerülhet egészen eltérő összegbe is, két különböző helyen, vagy időpontban. Támpontként szolgáljon mégis pl. az, hogy egy ív fehér normál A/4-es fénymásoló papír ára kb. 10,- Ft a józsiton létrehozása időpontjában, ez legyen hát vele egyenértékű, egy gombóc fagyi pedig átlagosan 150,- Ft, vagyis 15 józsitont ér, egy átlagos, ebédre kapható menü pedig kb. 700,- Ft, tehát 70 józsiton. Az infláció az idők folyamán a Ft-ot értéktelenebbé teheti, drágulhatnak ezek a példákban említett árak, de a józsitonban kifejezett értékük maradjon ennyi, és akkor ezekhez viszonyítható lesz mindig más is! Ezekhez lehet nagyjából viszonyítani az érték arányokat, ha a józsiton nem csak munkáért cserélne gazdát, hanem valami másért. Ha munkáért cserél gazdát, akkor egyszerűbb a helyzet, hiszen a munkák könnyebben és közvetlenebbül átszámíthatók egymás vonatkozásában a fenti elvek és szorzók alkalmazásával. Kezdetben kifejezetten ajánlott és kívánatos a munkával mint fedezettel létrehozott józsiton alkalmazása, használata, és fokozatosan lehetne áttérni a egyéb területeken is a használatára. 

A JÓSÁGSZALON-ban  idővel bármi józsitonra lesz váltható és vissza, amire igény van, és természetesen csak a fedezet mértékéig, a fedezet pedig az elvégzett munka, ami szintén bármi lehet, amire igény van. 

Elindítani, mozgásba hozni valamit, mindig a legnehezebb feladat. Első lépésként azt tudom ajánlani, hogy akiket érdekel az ebben a menüpontban ismertetet lehetőség, azok jelezzék ezt egy e-mailben, hogy látni lehessen az érdeklődést, és az igényt, és ennek alapján tovább lépni a fejlesztésben, kimunkálásban. Ha nincsen igény, vagy alig mérhető, akkor nincs sok értelme, hogy időt, energiát, forrásokat öljek bele a kidolgozásba…

Az első időszakban azon módon tudok és kívánok lehetőséget adni a később majd költhető, felhasználható józsitonok gyűjtéséhez, hogy a honlap népszerűsítésének, illetve a rendszerhez való csatlakozásnak, csatlakoztatásnak lehetőségét kínálom fel, mint munkát, amiből bárki kiveheti a részét kisebb-nagyobb mértékben, adottságai, lehetőségei, képességei szerint. Ezzel fel is lehet, sőt kívánatos is pörgetni a kezdeti időszakot, hogy később aztán minél bőségesebb és sokoldalúbb tartalommal feltölthetővé váljon, mert lesz is mit feltölteni valóban.
Jelentkezz, érdeklődj, jelezz bátran mielőbb, sőt inkább MOST!

Az első száz csatlakozó, aki ezen menüpontra hivatkozva megírja a saját csatlakozási szándékát, és annak szándékát, hogy szervezéssel is kíván foglalkozni,  már a csatlakozási szándékának jelzéséért  megkapja tőlem a visszaigazoló e-mailben az általam kigondolt, de meglepetésnek szánt összegű józsitont, a bátorság és gyorsaság elismeréseként. A többi pedig már a tényleges aktivitáson, szervezésen, ajánláson fog múlni. Cserébe azonban elvárom, hogy aki így csatlakozott, és szervezési szándékot is jelzett, az egy hónapon belül legalább öt új csatlakozót hozzon, ellenkező esetben visszavonom az "ösztöndíjat".

Ha szoktál az interneten, vagy akár máshol, pl nyomtatásban, vagy akár csak faliújságon, hirdetőtáblán, oszlopon, lépcsőházban, tehát bárhol, bárhogyan hirdetni valamit, ami eladó (saját holmi, termék, szolgáltatás, stb.), akkor mielőtt ezt megtennéd, fordulj hozzám egy különleges ajánlatért, mert VAN ilyen a számodra! Ha már meghirdetted, és módosítható a hirdetésed az érvénytartamon belül, akkor is VAN a számodra egy rendkívüli ajánlatom! Itt nem részletezem most.
Küldj e-mailt, tájékoztass és érdeklődj, és elmondom!

A fentiek egyelőre kezdeti elképzelések, konkrét ötletek, javaslatok küldését várom, és szívesen figyelembe veszem egy olyan rendszer létrehozásához, ami mindenkinek jó, aki tisztességgel, becsülettel kíván csatlakozni a közösséghez, és élni a lehetőségeivel. Folyt.köv.

 

vasgolyon.jpg

 

Folytatás... kicsit jobban kidolgozva...

 

A józsiton (jn) fizikai megjelenésben, kézzel megfogható formában nem kerül kibocsátásra, csak virtuálisan létezik. Fedezet nélkül azonban még így sem kerül „kibocsátásra”, a fedezet pedig alapvetően valamilyen hasznos tevékenység, munka, cselekedet, vagy egyéb olyan gesztus, holmi, stb. amiért valaki egyébként is fizetne másnak hagyományos, hivatalos fizetőeszközzel is. Először kell tehát lennie, léteznie az értéknek, értékenek tekintett valaminek, amihez jn mint egyfajta „helyi pénz”rendelhető, és érte adható.

A JÓSÁGSZALON köréhez csatlakozó és a jn használatában részt venni kívánók lényegében egyfajta széleskörű, kalákához, érdekközösséghez hasonlítható rendszerbe tömörülnek. Természetesen bármit lehet bármiféle ellenszolgáltatás nélkül, tisztán jóságból, szívességből is adni másoknak, de ha valaki szeretné a kölcsönösség elvének az érvényesülését is (legalább részben) megvalósulni, az így a jn használatával megoldhatja ezt is, korrekt és reális alapokon. Minden emberi kapcsolat igazán a kölcsönösség alapján tud valóban jó és tartós lenni, az egyoldalúság könnyen felborít minden jól induló kapcsolatot, hiszen egyoldalúan nem a nyer-nyer alapon működik.

A JÓSÁGSZALON-ban létrehozásra kerül egy adatbázis, amiben nyilvántartásba kerül a jn-ok mozgása, áramlása a tagok között. Ha egyik tag adni kíván a másik tagnak valamennyi jn-t, azt jelzi egy elektronikus levélben a JÓSÁGSZALON felé úgy, hogy közli a saját kódját, a másik tag kódját, és az adni kívánt jn mennyiségét. (Kódot mindenki kap a visszaigazolásban, aki csatlakozik.)

Az adatbázisban folyamatosan vezetésre kerülnek az egyes tagok által történő „átutalások” és az ezek során változó, alakuló „egyenlegek” az egyes tagoknál.

 

Az összes egyenleg végösszege mindig nulla. (!!!)

 

Minden tag alapvetően nulla egyenleggel indul, kivéve a kezdeti időszakban fentebb meghirdetett, a bátorságért és gyorsaságért felajánlott ösztönzés esetét, ami természetesen Jó-zsi egyenlegét csökkenti minden esetben, amikor ilyet ad, mert értéknek tekinti a bátorságot és gyorsaságot.

(Jó-zsi az a kivétel, aki negatív egyenleggel is indulhat, és jelentősebb negatívummal is rendelkezhet, máskülönben nem lehetne elindítani a rendszert az összes egyenleg mindig nulla feltétele nélkül.)

Tekintettel arra, hogy a tagok nulla egyenleggel indulnak, a működéshez lehetőséget kell adni valamilyen mértékű negatív egyenleg létezésére is. Ennek mértéke azonban természetesen nem lehet bármekkora, hogy ne csak kapni akarjon valaki a rendszerben, hanem adni is érdemes és szükséges legyen.

A lehetséges „tartozás” a rendszer felé mindig csak annyi jn lehet, ahány tag már van benne, de mindig a következő egész százra kerekítve.

Aki negatív egyenleggel rendelkezik, vagyis tartozik, az nem a másik tagnak tartozik közvetlenül, hanem a rendszernek, hiszen nem csak oda felé lehet viszonozni valamit, ahonnan jött, hanem másik irányba is, tehát egy mindig bővülő, növekvő körben.

(Ha a tagok száma meghaladja a százat, a honlapon a tagok száma kiírásra, és onnantól kezdve rendszeresen frissítésre is  kerül majd.)

Így pl. a kezdetekben csak 100,- jn lehet egy tag tartozása (negatív egyenlege), de pl. 5630 tagnál már 5700,- jn is lehet, hogy a rendszer a tagság számának növekedésével minél rugalmasabb, és jól kihasználhatóbb legyen, de az esetleges negatív szándékú próbálkozásoknak ne nagyon lehessen tere és realitása.

Ha valaki a saját számára már kockázatosnak tekinthető összegű jn ügyében kerül kapcsolatba egy másik taggal, akkor nálam érdeklődhet előzetesen, hogy van-e „fedezet” az adott konkrét összegre a másik tag egyenlegén. Ezzel elkerülhetők jelentős mértékben a nem kívánatos próbálkozások, és kizárásra is sor kerülhet, ha valaki a rendszer értékrendjét és szellemiségét figyelmen kívül kívánja hagyni.

 

A jn-ban nyilvántartott egyenlegek sem pozitív, sem negatív esetben nem kamatoznak, kamatszámítás soha semmilyen esetben nem történik, és a jn-ok nem válthatók át más fizetőeszközre semmilyen körülmények között, habár elméletben természetesen át lehet számítani, a gyakorlatban az átváltás nem lehetséges. Ez alapfeltétel. Ezért túl sokat senki ne halmozzon fel, inkább abban legyen érdekelt és aktív, hogy forogjon, pörögjön az egyenlege, ha túl sok van belőle, akkor inkább adományozzon el belőle a rendszeren belül.

 

Annak érdekében, hogy banális „összegek” miatt ne adminisztráljunk feleslegesen, és a kisebb szívességek, jóságok valóban ne „üzletszerűen”, hanem csupán emberségből legyenek adva, szükséges, hogy legyen egy „kezelési költség” az adatbázis kezelésért, és azért is, hogy Jó-zsi is csökkenteni tudja azt a negatív egyenleget, amit az indítás szakaszában a bátor és gyors csatlakozóknak adott jn-ok miatt, vagy pl. a JÓTÉKONYSÁG menüpontban felajánlott lehetőség, esetleg az AKTUÁLIS menüpontban foglaltak miatt felhalmoz. A kezelési költség ezért 10-10 jn minden egyes ügylet során, de nem csak attól kerül levonásra, aki adja, hanem attól is, aki kapja a tagok közötti ügyletekben az xy összegű utalást.

 

(Ha pl. A tag utal B tagnak 500,- jn-t, akkor az A tag egyenlege 510,- jn-al csökken, de B tag egyenlege csak 490,- jn-al nő, mert 10-10 jn levonásra került kezelési költségként, Jó-zsi javára, akinek így 20,-jn-al nő az egyenlege. Ebből következik, hogy pl. 20,- jn-t eleve nem érdemes utalni, mert azt akkor mindet Jó-zsi kapja meg, ennél kisebb összegnél meg  A is és B is veszítene, csak Jó-zsi nyerne. Nagyobb jn összegeknél tehát jelentéktelen lehet a kezelési költség, kicsiknél azonban megfontolandó az egész ügylet, vagy esetleg úgy kell megegyezni egymás között, hogy csak bizonyos összeg felhalmozódása után történjen utalás.)

 

A fentebb említett „fedezet” iránti érdeklődés során is levonásra kerül 10,- jn attól, aki érdeklődik, hogy a másik félnek van-e elég fedezete adott összegű ügyletre, elkerülendő azt, hogy valaki esetleg csak unaloműzésből, sportból kifolyólag küldjön be ilyen érdeklődéseket.

 

Amíg a rendszer kicsi, kevés taggal működik, minden manuálisan működik és az győzhető is idővel és erővel, de ha jelentőssé válik, akkor természetesen olyan honlap kerül hozzárendelésre, amin megfelelő szolgáltatás funkciók bármely tag számára kóddal és jelszóval belépve online elérhetők lesznek, és valós idejű megoldásokat, lehetőségeket automatikusan biztosítanak. Addig azonban felesleges vagyonokat fizetni ilyen honlap és funkciók létrehozásáért.

 

Ami nem világos még a fenti vázlat alapján, arra vonatkozóan várom a kérdéseket, felvetéseket. Ha valamely más, már létező helyi pénz rendszerre valamiben hasonlít ez, akkor az a véletlen műve csupán.
Más is lehet jó, és ez is, és nem mások rovására, hanem mások mellett kíván működni, a választék bővítése céljából is.

 

Józsiton elfogadók, illetve használók a JÓSÁGSZALON menüpontban találhatók meg!

 

Kedves Olvasó! Ha eljutottál ennek a hosszú, és sok információt tartalmazó menüpontnak eddig a pontjáig, akkor nagyon kitartó és komoly érdeklődő vagy! Azért hagytam meg ezt a menüpontot, hogy ebben a témakörben ennyit mindenképpen olvashass és tájékozódhass, mert ez a hasznodra válik! Időközben egyébként már szinte okafogyottá vált a fentebb ismertetett JÓ-ZSI-TON, mert azóta hazafias, és szorgalmas emberek létrehozták az AKASA rendszert, mely ugyan egy más elnevezésű (Szent Korona), de a fentiekben írtakkal tökéletes mértékben harmonizáló, a rendszer tagjai számára kiválóan használható fizetőeszközt (helyettesítőt) használ, és annak virtuális módon történő átruházása is megoldott már tökéletesen. Ezért inkább már jómagam is azt javaslom inkább, mivel "készen van" a jó működésre, míg a JÓ-ZSI-TON csak egy ötlet, egy elképzelés fázisában van ahhoz képest, és én magam is inkább oda mentem használni a létezőt, az újabb, de hasonló kiizzadása helyett. Remélem nem haragszol, és belátod, hogy így jobb! Itt keresd az AKASA rendszer honlapját, és csatlakozz, ha szimpatizálsz a fenti gondolatokkal! AKASA

Jó-zsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 23
Heti: 81
Havi: 264
Össz.: 81 773

Látogatottság növelés
Oldal: JÓ-ZSI-TON
JÓSÁGSZALON - © 2008 - 2018 - josagszalon.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »